LASHLIFT

Lashlift          650 KR

+ Fransfärg    750 KR

+ Frans&brynfärg inkl. formning 895 KR

Fransfärg          200 KR

Brynformning     200 KR

Frans eller brynfärg inkl. formning  350 KR

Frans och brynfärg inkl. formning   400 KR

FRANS&BRYNFIX