LASHLIFT

Lashlift          700 KR

+ Fransfärg    800 KR

+ Frans&brynfärg inkl. formning 900 KR

Fransfärg          250 KR

Brynformning     250 KR

Frans eller brynfärg inkl. formning  400 KR

Frans och brynfärg inkl. formning   450 KR

FRANS&BRYNFIX