OLAPLEX

VAD ÄR OLAPLEX

 

När Olaplex adderas till håret så samman-länkas hårets viktigaste bindning och det blir starkare och friskare. Man kan jämföra detta med ett spindelnät, ett nät med många trådar är mycket starkare än ett nät med få trådar. Olaplex hjälper håret att skapa fler ”trådar”. Olaplex flyttar gränserna för vad som är möjligt att göra med ett hår utan att äventyra hårets kvalitet. Olaplex är ett fantastiskt verktyg för frisören men det finns fortfarande begränsningar gällande vad som går att göra med ett hår, frisören är experten på detta och är den som kan göra en individuell bedömning om vad som är möjligt när det gäller stora färgförändringar.

 

Beroende på hur och vem som skall använda Olaplex så finns det olika produkter.
No.1 Bond Multiplier, No.2 Bond Perfector, No.3 Hair Perfector.
Alla dessa produkter innehåller Olaplex patenterade molekyl.

VEM SKA ANVÄNDA OLAPLEX

Hårets svavelbindningar bryts när man utsätter håret för alla typer av kemiska behandlingar (t.ex. blekning och permanent). Även vardaglig användning av värmeverktyg och borstning kan göra att bindningar bryts. Därför passar Olaplex för de allra flesta och effekten är extra tydlig hos de som  bleker eller permanentar håret. En fristående intensivbehandling är ett utmärkt alternativ om man inte genomför en kemisk behandling hos frisören men ändå vill laga sitt hår.

Hårets svavelbindningar bryts när man utsätter håret för alla typer av kemiska behandlingar (t.ex. blekning och permanent). Även vardaglig användning av värmeverktyg och borstning kan göra att bindningar bryts. Därför passar Olaplex för de allra flesta och effekten är extra tydlig hos de som  bleker eller permanentar håret. En fristående intensivbehandling är ett utmärkt alternativ om man inte genomför en kemisk behandling hos frisören men ändå vill laga sitt hår.

SKILLNADEN PÅ OLAPLEX OCH LIKNANDE PRODUKTER PÅ MARKNADEN

Olaplex är den enda produkten på marknaden som sammanlänkar svavelbindningar. Med tanke på den otroliga succé som Olaplex har gjort så är det många företag som försökt att skapa en liknande produkt men Olaplex skyddas av åtta olika patent som gör den omöjlig att kopiera. De flesta av ”kopiorna” ger endast en kosmetisk effekt genom att addera en hinna på hårstrået, detta kan ge en kortsiktigt bra effekt men är inte verkningsfullt på lång sikt.